Contact

Pentru reclamații vă rugăm să folosiți formularul de reclamații.

POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A.

Registrul Comerțului nr. J40/1 0819/2009, CUI 26191737
Sediul social: București, Calea Victoriei, Nr.155, Tronson 6, Bl. D1, Et. 6, Sector 1
Capital social subscris și vărsat: 19.341.819 RON

Fax: 031.105.42.62
Email: office@paidromania.ro
Imagine: