PAD în vigoare
Daune Plătite Lei
Grad de cuprindere în asigurare

Datele sunt valabile la 30.09.2020

Sursa date: INS, Interogare TEMPO Online