Politica date cu caracter personal

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A. denumită în continuare „PAID” este o societate de asigurare, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (Comisia de Supraveghere a Asigurarilor) în vederea desfăşurării activităţii de asigurare în România.

PAID este înregistrată în Registrul de evidenţă de prelucrare a datelor cu caracter personal, sub numărul 16321.

Prin navigarea pe site-ul Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A., pot fi înregistrate numai informaţii sau date personale oferite în mod voluntar.

Conform Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, prin date cu caracter personal se înţeleg orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Datele personale” colectate de la dumneavoastră se efectuează cu respectarea următoarelor principii:

LEGALITATEA

Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

SCOPUL BINE-DETERMINAT

PAID prelucrează datele cu caracter personal numai în scopuri bine-determinate, explicite şi legitime, adecvate specificului societăţii, pertinente şi neexcesive raportându-se la scopul pentru care au fost colectate şi prelucrate. Informaţiile pe care clienţii le furnizează sunt utilizate în scopul de a administra poliţele de asigurare şi cererile de despăgubire, precum şi de a preîntampina încălcarea securităţii, a legii şi a termenilor contractuali.

CONFIDENŢIALITATEA

Atât salariaţii PAID cât şi asigurătorii autorizaţi/insituţiile publice cu care prezenta are încheiat protocol de colaborare, au obligativitatea de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal furnizate de către asiguraţi.

CONSIMŢĂMÂNTUL ASIGURATULUI

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, cu excepţia cazurilor prevăzute în cuprinsul Legii nr. 677/2011 (cu modificările şi completările ulterioare) cât şi a altor acte normative, se realizează numai cu acordul expres al asiguratului.

PROTEJAREA ASIGURATULUI

Asiguraţii au dreptul de a accesa datele care sunt prelucrate, de a solicita modificări cu privire la aceste date cât şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea drepturilor garantate de lege, care le-au fost încălcate.

SECURITATEA INFORMAŢIILOR

dezvoltarea aplicaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii, PAID a avut în vedere respectarea protejării informaţiilor deţinute, astfel încât să se asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.