Situatie Reclamații

În conformitate cu prevederile Normei ASF nr. 18/2017, în vederea asigurării transparenței modului de înregistrare și soluționare a petițiilor, precum si a solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor, de către Societatea Comercială Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale S.A., vă punem la dispoziție următoarele informații:
PETIȚII

 

ANUL 2017

PERIOADA DE RAPORTARE:
1
ianuarie – 31 decembrie 2018

ULTIMELE 3 LUNI ALE PERIOADEI DE RAPORTARE

Octombrie
2018

Noiembrie
2018

Decembrie
2018

Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent şi per caz

36

30

6

4

3

Numărul total de petiţii întemeiate (soluţionate favorabil), înregistrate unic per petent şi per caz

9

6

1

0

1

Numărul de petiţii întemeiate (soluţionate favorabil), referitoare la dosare de daună

7

4

1

0

1

Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate

0

0

0

0

0

Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent şi per caz

27

24

3

4

6

SOLICITĂRI DE SOLUȚIONARE ALTERNATIVA A LITIGIILOR

 

ANUL 2017

PERIOADA DE RAPORTARE:
1 ianuarie – 30 decembrie 2018

Octombrie
2018

Noiembrie
2018

Decembrie
2018

Numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor

3

0

0

0

0

Numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor soluţionate efectiv

3

0

0

0

0

Numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor soluţionate favorabil asiguraţilor, contractanţilor, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanţilor acestora

2

0

0

0

0